Bouwkundig Tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk

Wij verzorgen voor u het bouwkundig tekenwerk in elke fase van het bouwproces. Ontwerp-, bouwaanvraag-, splitsing-, bestek- en werktekeningen Voldoende doordachte bouwkundige details en alles nodig is voor een succesvol bouwproject.

Nieuwbouw

Optimaal tekenwerk voor elke fase. Een goede basis leggen voor overzichtelijke keuzes. Omdat we zelf dagelijks in de bouw komen, zijn we op de hoogte van de huidige ontwikkelingen en kunnen fouten in het begintraject opsporen en verhelpen.

Verbouw

Verbouwen heeft meer aandacht nodig dan nieuwbouw, omdat de situatie kan afwijken van het oorspronkelijke plan. Wij brengen de huidige staat correct in beeld eventueel gestaafd door archieftekeningen, metingen en controle. Door het in kaart brengen van het startpunt, kunnen doordachte keuzes gemaakt worden m.b.t. programma van eisen, wensen en haalbaarheid.

Overig

Naast bouwkundig tekenwerk verzorgen wij doorgaans aanvragen voor vluchtplan, kozijnen bestaand en nieuw, dakkapel vergunning (al dan niet middels een toets), aanbouwen conform werktekening. Omdat wij voor meerdere aannemers al het tekenwerk verzorgen, kunnen wij in dezelfde tijd een vergunning-aanvraag doen met het niveau van een werktekening.

3-dimensionaal

Vaak krijgen we de vraag een 3-d te maken om de verandering zichtbaar te maken en om er gevoel bij te krijgen. Dit kan varieren van eenvoudige blokken tot bijna foto-kwaliteit van evt. werkelijkheid.

Informatie aanvragen? Neem contact op